Asendame „abielu“ sõnaga „kooselu“

Tagasiside eelnõule „Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus“ (toimiku nr 23-0452 Eelnõude Infosüsteemis).

Minu ettepanek:

Selle asemel et „abielu“ definitsiooni laieneda, eemaldame seda sõna juriidilisest sõnavarast. Asendame „abielu“ sõnaga „kooselu“. Sest „abielu“ on sõna nagu „armastus“ või „truudus“: selle tähendus on suurem kui meie riik. Need on juriidiliselt ebamäärased sõnad, mida seaduses välditakse. Paljud legaalselt nii nimetatud „abielud“ on roomakatoliku definitsiooni järgi kehtetud, kuna see definitsioon sisaldab ka seda, et liit kestaks kuni surmani.

Luc Saffre

Kui sa leiad, et see on hea ettepanek ja oled nõus seda ka avalikult ütlema, siis kirjuta mulle ja ma panen su nimi siia juurde. Kuidas minuga ühendust võtta: Autoriõigus.

  • Kuidas ühineda mõlemad pooled

  • 2023-05-23 : Valitsus kiitis erakorralisel istungil heaks perekonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ja seaduse eelnõu antakse arutamiseks üle riigikogule (err.ee)