Sissejuhatus

Paavst Franciscus küsis oktoobris, mida me siin Eestis sünodaalsusest teame, kuidas see meil kulgeb ja mida me roomakatoliku kirikule soovitame. Ma küsisin neid küsimusi paljude erinevate inimeste käest Eestis. Ma tegin seda nii koos nn sinoditiimiga kui ka isiklikult. Sinoditiimiga oli mul algusest peale lahkarvamus selle kohta, kui oluline on mittekatoliiklaste arvamus. Mina arvasin, et see on väga oluline, nemad olid aga veendunud, et ma eksin.

Olen nüüd lugenud kõik rapordid, mida sinoditiimile esitati. Need rapordid on konfidentsiaalsed, sellepärast ei tohi ma neid jagada. Sinoditiim teeb neist süntees omal viisil. Aga mina tahan ju enam kui sinoditiim, ma tahan „kõikide“ eestlaste nimel rääkida, mitte ainult katoliiklaste nimel.

Millalgi maikuus tuli mul järjekordne idee sinodiprojekti raames: