Koduõpe 3 (Hääldamisreeglid ja Leesi tekstid)

2 tundi tööd distantsõppes läbimiseks. Tähtaeg neljapäev 9. aprill kell 18.00

Mõned hääldamisreeglid

Loe reegleid ja jäta meelde. Kuula helifaile ja korda nii kaua kuni sa oskad kaasa rääkida.

u (siis kui see pole teise täishäälikuga koos) hääldatakse [ü] :

le bureau (büroo), la nature (loodus), le bus (buss), la rue (tänav), le mur (sein, müür), le jus (mahl), le sucre (suhkur).

ou hääldatakse [u] :

le jour (päev), toujours (alati), le journal (päevik, ajaleht), le cours (kursus, koolitund), l’amour (armastus), rouge (punane), tout (kõik, täitsa), fou (hull).

ui hääldatakse [wi] :

la nuit (öö), le bruit (hääl, kära), la cuisine (köök), je cuis (ma keedan) la suite (järg, tagajärg, rida, kord, saatjaskond),

au hääldatakse [o] (ja sama kehtib eau kohta, sest e ühineb au-ga ja kaob ära) :

un autre (keegi teine), automatique (automaatne), un auteur (autor), un bateau (laev), une eau (vesi).

ai hääldatakse [ä] :

il aime (ta armastab), la maison (maja), la fraise (maasikas), jamais (mitte kunagi), mais (aga), frais (värske).

e hääldatakse kas [ə] või [e] või [ä]. Kui kriips on peal, siis on hääldamine lihtne: é : hääldatakse alati [e], è ja ê hääldatakse alati [ä]. Kui kriipsu pole, siis sõltub hääldamine kontekstist.

et (ja), la fenêtre (aken), le cerf (hirv), la mère (ema), fumer (suitsetama), aimer (armastama), la tête (pea), bête (loll), belle (kaunis).

Tekstid Lauri Leesi foneetikakursuselt

  • Jules aime Lucie. Lucie aime Jules. Louis aime Louise. Louise aime Gustave. Et Gustave? Gustave aime la nature et la musique. Gustave fume toujours dans la rue. Et puis toute la nuit il fait du bruit. Mais il est fou! C’est la vie.

  • Adèle est très belle. Elle aime Frédéric. Mais Frédéric aime Hélène. Hélène aime Gérard. Mais Gérard aime Irène. Et Irène? Aimez-vous Irène? Non, je n’aime pas Irène. Elle est très belle, mais bête comme le pied de la table. Elle fume toujours dans la rue. Et vous, fumez-vous aussi dans la rue? Jamais de la vie!

Ülesanne

  1. Tõlgi mõlemad tekstid eesti keelde ja saada õpetajale.

  2. Loe kõik prantsusekeelsed sõnad käesoleval lehel iseseisvalt ette ja lindista. Saada oma lindistus õpetajale.