Koduõpe 2 („Hachis Parmentier“ / „Dans sa maison“)

2 tundi tööd distantsõppes läbimiseks. Tähtaeg neljapäev 5. aprill kell 18.00

1) Hachis Parmentier

Siin on 5 lauset:

 1. Dans un premier temps, je fais cuire mes pommes de terre dans de l’eau salée.

 1. Ensuite je rajoute la tomate concentrée

 1. Salez et poivrez selon votre gout.

 1. Voilà la consistence que je voulais.

 1. Je préchauffe le four à 180 degrés

Ülesanne:

 1. Kirjuta kõik viis lauset käsitsi ja loetavalt paberilehele. Tõlgi iga lause eesti keelde (selleks võib kasutada Interneti).

 2. Need laused on kuulda selles filmis:

  https://www.youtube.com/watch?v=nBkBNkAxxn4

  Vaata filmi ja kuula, millal iga lause tuleb. Kui tunned ära, siis pane kirja täpne aeg (minutid:sekundid) samale lehele. Vihje: laused on välja kirjutatud õiges järjekorras.

 3. Pildista oma paberileht ja saada õpetajale hiljemalt ÕIS-is märgitud kuupäevaks.

2) Dans sa maison un grand cerf

Täna laulame jälle. Seekord õppime vana prantsuse lastelaulu, mille viisi sa kindlasti tead.

Laulu tekst:

Dans sa maison un grand cerf
regardait par la fenêtre
un lapin venir à lui
et frapper ainsi.
«Cerf, cerf, ouvre moi
ou le chasseur me tuera!»
«Lapin, lapin entre et viens
me serrer la main.»

Harjutus: Kuula laulu ja järgi teksti. Korda nii kaua kuni sa oskad kaasa laulda.

Sõnavara:

la maison

[mä’zɔ̃]

maja

grand

[grɑ̃]

suur

le cerf

[säär]

hirv

il regardait

[rəgar’dä]

ta vaatas

la fenêtre

[fə’näätrə]

aken

le lapin

[la’pɛ̃]

küülik

venir

[və’niir]

tulema

frapper

[fra’pee]

koputama

ouvre moi

[uuvrə’mwa]

tee mulle lahti

ou

[u]

või

le chasseur

[ša’sœr]

jahimees

il me tuera

[il mə tüə’ra]

ta tapab mind

entre

[‚ɑ̃trə]

sisene

viens

[‚vjɛ̃]

tule

serrer

[sä’ree]

suruma

la main

[mɛ̃]

käsi

Ülesanne: Laula või loe kogu laul prantsuse keeles –ilma õpetaja abita– iseseisvalt ette ja lindista. Saada oma lindistus õpetajale hiljemalt ÕIS-is märgitud kuupäevaks.

Lisaks (kui viitsid), siis vaata ka, kuidas Rémi Guichard seda esitleb: https://www.youtube.com/watch?v=SFa14Rt-w48