Pühapäev, 1. märts 2020

Sel nädalal saab Tallinnas palvetada Taizé lauludega ainult üks kord: teisipäeval kell 18 Jaani kirikus. Alates kella 17-st on uksed lahti ja toimub lauluklubi. Tere tulemast kõigile, kes tahavad Taizé laule õppida. Sissepääs keldriuksest kantselei ukse kõrval.

Kas sa teadsid, et iga palvus Taizé lauludega on osa vennaskonna poolt korraldatud „maapealsest usalduse palverännakust“?

Vend Roger‘ jaoks oli esmatähtis mitte organiseerida liikumist Taizé Vennaskonna ümber. Vastupidi, pärast usalduse palverännakul osalemist on igaüks kutsutud minema koju ning väljendama oma eluga seda, mida tema on evangeeliumist mõistnud. Igaüks peaks ka olema enam teadlik oma sisemisest elust ning praktilistest solidaarsuse tegudest, mida ta saaks oma lähiümbruses rakendada. Paljudes riikides tulevad noored regulaarselt kokku ning peavad palvusi Taizé lauludega, jäädes samas seotuks oma kohaliku kirikuga. (Rohkem selle kohta saab lugeda siit).

Ka möödunud reedel olime Mustamäe kirikus jälle selles vaimus koos. Pärast palvust kutsus kogudus veel teed jooma. Seal tuli välja, et vähemalt kolm erinevat kirikut olid palvusel osalenud: luterlik, katoliiklik ja õigeusklik kirik. Nii tore oli näha, kuidas inimesed, kes muidu poleks iialgi selle peale tulnud, istusid nüüd koos ümber laua nagu suur perekond! Ja muusikal polnud ka häda midagi, sest Mustamäel on motiveeritud lauluklubi, kes oli enne palvust tubli tööd teinud.